ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของเด็กคณิตศาสตร์ค่ะ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

นางสาวปิยะวรรณ  เวระนะ  (ปุ๋ม)
คบ.4คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา  172 ม.7  ต.โคกสะอาด 
อ.น้ำขุ่น  จ.อุบลราชธานี  34260
คติประจำใจ  ความจนไม่มีในหมู่คนขยัน